Hjem > Nyheter > Innhold
STEARILIZATION MÅTE-STRÅLING
May 07, 2016

Strålingsteriliseringeren effektiv måte åBrukelektrisksnakketmikroorganismerfrade fleste materialerpå dendrepeskudd.Elektromagnetiskmikrobølgeovnforsterilisering, ultrafiolett(UV), X-stråler ogγ-stråler.Dekan værekontrollertveden bestemtmikrobiell veksteller drepemikroorganismer.For eksempelvarmen som genereresvedMikrobølgeovner kandrepe mikroorganismereffekt;ultrafiolette strålerDNAmolekyltilstøtendepyrimidinepyrimidine dimerformasjon, hemming avUtryddelseogtranskripsjonog andrefunksjoner,å drepe mikroorganismer; X-stråler ogγ-stråleraktivereroksidasjon ellerandre stoffergenerere frie radikaler(OH · H)og derettergjelderbiologiske molekyler,elleren direkte rolle ibiologiske molekyler,hydrogenbindingerpause,Dobbeltromoksid,en syklisk strukturellerødeleggelseav vissepolymeremolekyler, etc., ødeleggelse ogendreav biologiskemakromolekylerstruktur,dermed hemmeellerdrepe mikroorganismer.

Den kan brukes til krydder, chili, pepper, paprika pepper, chili.Noen land er enig med det, noen land ikke. SåNormalt bruker vi ikke det unntatt clientsand #39; sertifikatforespørselen.